Co to jest TCM

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

Na zachodzie głównym skojarzeniem jakie przychodzi Ci na myśl myśląc o medycynie to to, jak radzić sobie z chorobą. Medycyna zachodnia leczy choroby zaś Tradycyjna Medycyna Chińska skupia się na  osiąganiu zdrowia, dobrego samopoczucia oraz harmonii w naszym życiu.

TCM opiera się głównie na koncepcji Qi (Czi), które można rozumieć jako energie życiową oraz teorii Yin (Jin) i Yang (Jang), czyli wszystkich przeciwstawnych sił działających we wszechświecie tworzących nasze życie. Harmonia tych trzech elementów tworzy zdrowie oraz dobre samopoczucie a dysharmonia prowadzi do choroby.

TCM widzi wszystko jako złożoność wzajemnie przenikających się elementów tworzących powtarzalną sezonowo całość. Perspektywa ta jest stosowana do wszystkiego co ma wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie: czyli diety, aktywności fizycznej, poziomu stresu, kontaktów społecznych, pory roku i klimatu w którym żyjemy.

TCM nie tylko identyfikuje i leczy choroby i im zapobiega, ale, co równie ważne, optymalizuje zdrowie, dobre samopoczucie i stabilność w naszym życiu i w naszym świecie.

TCM

YIN i YANG

Yin i Yang jest najbardziej podstawowymi pojęciami w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest podstawą diagnostyki i leczenia.

W najbardziej ogólnym rozumieniu oznacza ciemność i  jasność. Wszystko w naturze polega na balansowaniu tych dwóch energii. Najwcześniejsza wzmianka o tych  aspektach rzeczywistości pochodzi z księgi I Ching (Księga Przemian) pochodząca z ok. 700 r p.n.e.

Mimo to, że I Ching prezentuje filozofię taoistyczną to nie opiera się na doktrynie religijnej czy rozważaniach teoretycznych ale na wnikliwych obserwacjach natury.

Wszystko we wszechświecie opiera się wzajemnym przenikaniu się tych dwóch sił Yin i Yang, które są równie niezbędne do życia nas samych i wszystkiego co nas otacza.

Ogólne aspekty Yin i Yang

Yin Yang
ciemność światło
księżyc słońce
kobiecy męski
zima lato
odpoczynek bycie w ruchu
West (zachód słońca zapoczątkowuje fazę Yin) Wschód (wschód słońca zapoczątkowuje fazę Yang)
północ południe
ziemia niebo
zimno ciepło
mokro sucho
Materia

Energia

 1. Yin i Yang są przeciwieństwami.
  Leżą na przeciwległych końcach cyklu natury np. pór roku lub na przeciwnych końcach kontinuum energii lub materii. Ta opozycja może być rozważana tylko w związku za sobą (nie ma zimy bez lata, ciemności bez światła).
 2. Są współzależne: nie mogą istnieć bez siebie
  ognisko nie zapłonie bez drewna czy innej substancji, która mogłaby zapłonąć.
 3. Yin przekształca się w Yang a Yang w Yin
  po upalnym lecie zaczyna się ochładzać i stopniowo przychodzi zima
 4. Yin i Yang wzajemnie się zużywają

Na tym aspekcie bazuje diagnostyka różnicowa w TCM. Zmiany Yin w Yang oraz Yang w Yin powinny przebiegać harmonijnie. Kiedy jednak jeden aspekt zostaje osłabiony powoduje to, że drugi staje się zbyt aktywny. W stanach patologicznych zauważamy
pięć ewentualnych stanów nierównowagi:

 • nadmiar Yin
 • nadmiar Yang
 • Niedobór Yin i Yang
 • niedobór Yin
 • niedobór Yang

Techniki terapeutyczne, które wykorzystuje Tradycyjna Medycyna Chińska dążą do przywrócenia harmonii między aspektami Yin i Yang w naszym ciele oraz w życiu czyli do powrotu do zdrowia. Harmonia jest rozumiana tu jako zawsze zmieniający się stan równowagi czyli nieustanny proces zmiany Yin w Yang a Yang w Yin.

Patrząc na swoje zdrowie sam możesz zdiagnozować czy masz więcej aspektu Yang czy Yin w swoim życiu czy ciele. Jaka jest proporcja między pracą (Yang) a odpoczynkiem (Yin) w Twoim życiu, czy jesteś ekstrawertykiem (Yang) czy introwertykiem (Yin)? Wolisz myśleć (Yin) czy działać (Yang), lubisz ciepło czy zimno, jesteś drażliwy czy spokojny?

Share This